DE Kİ: “ALLAH, TEKTİR.”

Bütün ilahi dinlerin özünde ve İslam’da bu felsefe yatar: Allah tektir. Tek tanrıya inanmak, tapmak, tapınmak, sadece ondan istemek, dönüşümüzün ona olduğunu bilerek hazırlıklarımızı yapmak, işlerimizi düzenlemek… Örneğin İslam’ın başat kaynağı Kuran’ı Kerim’in(Okunan) İhlas suresinde Allah şöyle buyurmaktadır: Bağışlayan, esirgeyen Allah’ın ismiyle, De ki: “Allah, tektir.” Allah, gereksinimdir. Doğurmadı. Doğurulmadı. Bir dengi olmadı. İhlas “özgüleme, öz” anlamlarına gelmekte … Okumaya devam et DE Kİ: “ALLAH, TEKTİR.”