DÜŞMANDIR ŞEYTAN!

“Şeytan” kelimesi köken olarak “düşman, düşmanlık, savaşma” anlamlarına gelmektedir. Şeytan kötülüğün ve Allah’ı yadsımanın simgesidir. Allah meleklere Adem’in yani ilk insanın önünde eğilmesini, secde etmesini buyurduğunda buna ilk karşı çıkandır. Kibirlenmiştir ve insanı küçümsemiştir. Bunun üzerine Allah onu huzurundan kovmuş ve lanetlemiştir. Şeytan, kulların çoğunu saptıracağını ant içince Allah ahirette ona ve soyuna saptırdıklarıyla birlikte cehennem yangınını vadetmiş, orada sürekli kalacağını duyurmuştur.

Şeytanın inananlar üzerinde hiçbir gücü ve etkisi yoktur. Allahın emrettiği yasaklardan kaçınanlar, sakınanlar için Allah, sonsuza kadar kalıp yerleşecekleri altlarından ırmaklar akan bahçeler, en güzel bağışlar, eşler, bir esenlik ve sürekli mutluluk vadetmiştir.

Adem ve eşini sonsuz mutluluk yurdundan(cennet) çıkmasına neden olan da aldatan ve yalancı şeytandır. Şeytan kötü ve çirkin işleri yapmasını insanlara fısıldar, emreder. Şeytan yadsıyanlara yaptıklarını süslemiştir ve Allah ahirete inananları, iyi ve güzel işler yapanları ortaya çıkarmak için buna izin vermiştir. Allah her şeyden haberlidir, hesaplayandır, unutmayandır.

Allah, ortaklayanların Allah’ın yanında edindikleri sahte ilahlardan çok yücedir. İnsanların nitelemelerinden çok uzaktır. Hatasızdır, kusursuzdur… En güzel isimler onundur.

Şeytan da kitapta Allah’a rabbim diye yani sahibim diye seslenmektedir. Allah yeryüzündekilerin, göktekilerin ve arasındakilerin, hepimizin biricik sahibidir. Bizim edindiğimiz her şeyin mirasçısı da odur.

Allah’ın düşmanı, bizim de düşmanımızdır. Allah’ın yolundan gidelim. Sapmayalım. Bölünmeyelim. Sakınalım. Kaçınalım… Kuşkusuz cehennem acıdır, korkutur, kahreder.

Düşmandır şeytan!