KORUSUN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

KORUSUN

Cehennem

İnançsızlara,

Yadsıyanlara,

Ortaklayanlara

Durak,

Yatak,

Döşek

Ateşten,

Örten,

Kavuran,

Yandıran.

Korusun,

Kurtarsın

Cezasından

İnanmışları.

Koparıla

Dilleri!

Dağlana

Yüzleri!

Çıkarıla

Gözleri!

Doğrana

Bedenleri!

Közlene

Bütünü!

Bitmeden,

Durmaksızın!

Korusun,

Kurtarsın

Cezasından

İnanmışları.