OLAN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

OLAN

Olsun

Hepsi

İstediğin gibi.

Olan,

Olduran

Olumluyu,

Olumsuzu

Oluşumsalca

Anında

Diler,

Oluverir.

Buyruğundadır

Olmalar.

Emreder,

Olur.

Dünyada,

Öbüründe

Olsun

Yadsıyanlar

Kepaze.

Kazansın

İnananlar

Her zaman

Her yerde.

Çilelenmekteyim.

Bitmedi.

Olmadı.

Olsa da

Bitse.

Buyruğundadır

Olmalar.

Emreder,

Olur.