YADSIMIŞ

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

YADSIMIŞ

Çevrem

Tamamen

Yadsıyan:

Anne,

Baba,

Kardeşler,

İştekiler,

Akrabalar…

Rastlamadım

Yarımına

İnananın

Gerçekten.

Toplum

Yadsımış.

İnananlar

Yoklaşmış.

Koparılsın

Kelleleriniz.

Dağlansın

Yüzleriniz.

Kavrulsun

Derileriniz.

Sürekli,

Süreğen,

Bitmeksizin!

Rastlamadım

Yarımına

İnananın

Gerçekten.

Toplum

Yadsımış.

İnananlar

Yoklaşmış.