KUSMUKTAN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

KUSMUKTAN

Göremesin

Gözleri

Şeytansal,

Kötüsel.

Şişlensin

Delikleri

Kalınca,

Uzunca.

Yakılsın,

Kaynatılsın

Organları,

Bağırsakları

Sularıyla

Ateşten,

Yangından.

Yemekleri

İrinden,

Pislikten,

Kusmuktan.

Anladılar

Gerçeğini

Allahın

Gününde

Kalkımın;

Ancak

Geçtir

Çoktan.

Yaşasınlar,

Yurtlansınlar

Ölmezce

Ölümlerle

Yüzyıllarca

Cezasında

Allahın.

Cehennemdir.

Yeterlidir

Onlara.

Yemekleri

İrinden,

Pislikten,

Kusmuktan.

Anladılar

Gerçeğini

Allahın

Gününde

Kalkımın;

Ancak

Geçtir

Çoktan.