KENTiMiZLE

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

KENTiMiZLE

Yıllarımdandı

Doğduğum

Bebekçe,

Büyüdüğüm

Çocukça.

Neşeliydik.

Neşelenirdik.

Gülerdik.

Güldürürdük.

İç içeydik,

Yakındık

Kentimizle,

Semtimizle.

Tanırdık,

Tanınırdık

Çokça,

Hoşça.

Her çocuğumu,

Her oğlumu

Sivas’ta

Doğdurdum,

Doğurttum;

Çünkü

Soyismim

Sivaslı.

Onlar da

Oldu

Babaları gibi

Sivaslı.

İç içeydik,

Yakındık

Kentimizle,

Semtimizle.

Tanırdık,

Tanınırdık

Çokça,

Hoşça.