UÇMAKLAR

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

UÇMAKLAR

Cehennem;

Cezasıdır

Allahın

Oflatan,

Bunaltan,

Yakan,

Yandıran.

Bitirtir,

Bıktırır,

Usandırır.

Kötülere

Sonrasında

Dünyanın,

Dirilmenin.

Uçmaklar;

Bağışıdır

Allahın

Bahçeli,

Bolluklu,

Çeşitli,

Sevgili.

Irmaklıdır

Sütten,

Baldan,

Şaraptan.

Çoktur.

Bitmez,

Tükenmez.

Sakınanlara

Allahtan

Ötesinde

Dünyanın.

Teslimlemek

Tanrıya

Ya da

Ortaklamak

Tanrıyı.

Seçim

Bizim.

Uçmaklar;

Bağışıdır

Allahın

Bahçeli,

Bolluklu,

Çeşitli,

Sevgili.

Irmaklıdır

Sütten,

Baldan,

Şaraptan.

Çoktur.

Bitmez,

Tükenmez.