EMEKÇi

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

EMEKÇi

Bakarlar

Görüntüye,

Lafa…

İşçisinden

Patronuna,

Çaycısından

Yönetenine

Her yerde.

Değilim

Arkadaşınız,

Hiçbir şeyiniz.

Sadece

İşteşiz.

İşçiler

Terler,

Yorulur,

Çalışır.

İşçi,

Emekçi.

Yedim

Sınıftaşlarımla,

İşçilerle,

Tanımadıklarımla,

Yabancılarla.

Olmadı

Hiçbir şey.

Olağandı,

Sıradandı.

Değilim

Arkadaşınız,

Hiçbir şeyiniz.

Sadece

İşteşiz.

İşçiler

Terler,

Yorulur,

Çalışır.

İşçi,

Emekçi.

RED?

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

RED?

Dini-red?

Kitapları-red?

Elçileri-red?

Günü-saati,

Sonrayı-red?

Tanrıyı-red?

Öyle mi?

İşte

Cehennem!

Cezasıdır

Allahın…

İşte

Bahçeler!

Bağışıdır

Allahın…

Seçim-insanındır.

Reddediyorum

Dinini

Ataların,

Atalarımın.

Reddediyorum

Gelenekleri,

Görenekleri,

Hepsini

Yıllardır

Çoktan.

İnancım,

Dinim

İslamdır

İslam.

Özü,

Gerçeği

Allahtır,

Allahtır,

Allahtır:

Tekliğidir,

Birliğidir

Yaratanın,

Allahın.

Yok

Başkası

Allahtan.

Reddediyorum

Dinini

Ataların,

Atalarımın.

Reddediyorum

Gelenekleri,

Görenekleri,

Hepsini

Yıllardır

Çoktan.

İnancım,

Dinim

İslamdır

İslam.

KITLAŞMIŞ

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

KITLAŞMIŞ

Yönetenleri

Kurumların

Çoğunlukla

Yetersiz,

Yeteneksiz.

Çoğu

Karmaşalı,

Ezik,

Bitik.

Anlayışları,

Algıları

Azalmış,

Kıtlaşmış.

Yoksunlar

Sezgiden,

Sevgiden,

Saygıdan.

Demek ki

Olabilir

Güzelce,

Nitelikli,

Nicelikli.

Bilinsemediler.

Darlar,

Önyargılılar.

Anlayışları,

Algıları

Azalmış,

Kıtlaşmış.

Yoksunlar

Sezgiden,

Sevgiden,

Saygıdan.

SÖYLENTiLEMEK

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

SÖYLENTiLEMEK

Çoktur

Söylentileri.

Tutamazsın

Ağızlarını

Onun,

Bunun.

Dillerler

Kıskançlıktan.

Gözlerler

Kötümser.

Kahrolsunlar.

Kahredilsinler

Allahça.

Dillemek,

Söylentilemek,

Konuşmak

Arkadan,

Çekiştirmek

Birilerini

Kötülenir,

Yazıklanır,

Lanetlenir

Herkesçe.

Kızdırdı,

Sövdürdü

Söylemleri,

Söyleyişleri,

Oynayışları.

Orospucaydı.

Yalandandı,

Yapmacıktı.

Kahrolsunlar,

Kahredilsinler

Yaratanca,

Allahça.

Dillemek,

Söylentilemek,

Konuşmak

Arkadan,

Çekiştirmek

Birilerini

Kötülenir,

Yazıklanır,

Lanetlenir

Herkesçe.

iNANÇSIZLAR

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

iNANÇSIZLAR

Yadsımışlar

Tanrıyı,

Kitapları,

Elçileri,

Günü,

Saati,

Dirilmeyi.

Üretmişler,

Çoğaltmışlar,

Ortaklamışlar

Putlar,

İsimler

Yanında

Allahın.

Gömülsün

Dibine

Cehennemin

Pislikler,

Dışkılar,

İnançsızlar.

Yansınlar,

Yakılsınlar

Yandaşlarıyla,

Arkadaşlarıyla,

Taşlarla,

Yakıtlarla.

Ortaklamışlar

Tanrıyı.

Yadsımışlar

Gerçeği.

Saptılar.

Saptırdılar.

Sağırlar,

Dilsizler,

Körler.

Gömülsün

Dibine

Cehennemin

Pislikler,

Dışkılar,

İnançsızlar.

Yansınlar,

Yakılsınlar

Yandaşlarıyla,

Arkadaşlarıyla,

Taşlarla,

Yakıtlarla.

ŞİRK??? ALLAH’IN ORTAKLANIŞI, YAZIKLARDAN BÜYÜĞÜ

Şirk, en büyük yazıklardan(günah) ve suçlardandır. Allah’ın ortaklanışıdır. Dinimiz İslam’ın(Barış) tam tersi olup “Allah, tektir” ilkesiyle aykırılaşır. Allah’ın biricik yaratan olması ve ahiret inancıyla çelişir. Kuran’da(Okunan) “zulüm” kelimesiyle nitelenir ve “zulüm” sözcüğü köken olarak “kararma, karanlık” anlamlarına gelir. Yani şirk, insanların ruh ve bedenlerine yaptıkları bir karartmadır:

ŞİRK

Büyüğüdür

Yazıkların

Ortaklanışı

Allahın.

PARTiLiLER

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

PARTiLiLER

Oyladım

Ak partiye.

Gördüm

Ak partilileri:

Korumacılar,

Milliyetçiler,

Gelenekçiler,

Görenekçiler.

Kara parti,

Kara partililer,

Yönetken,

Yönlendiren.

Dönemlerce

Başında,

Önünde

Halkın,

Ülkenin.

Sürsün

İşler,

Yapışlar

En güzelinden.

Karşıyım

Her türlüsüne,

Her biçimine

Milliyetçiliğin,

Korumacılığın.

Kara parti,

Kara partililer,

Yönetken,

Yönlendiren.

Dönemlerce

Başında,

Önünde

Halkın,

Ülkenin.

iNSANLARIMIZ

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

iNSANLARIMIZ

Anladım

Halkı,

İnsanlarımızı:

“Toklaşıyım,

İşleniyim,

Evleniyim,

Çocuklanıyım…”

Böyleler.

Yok

Düşleyen

Yarınları,

Uzakları,

Sonrasını

Dünyanın.

İnsanlarımız

Eğilmiş,

Bükülmüş,

Ezilmiş,

Büzülmüş

Küçülerek,

Kullaşarak

Önünde

Putların,

Yaratılanın.

Çoğu

Ortaklayışta

Başkasıyla

Allahtan.

Acıtsa da

Cehennemlikler.

Kızdım…

Kardeşlerime,

Aileme,

Sınıftakilere,

Okuldakilere,

Hocalarıma,

Tanıdıklarıma…

Tepkisizdiler.

Duyarsızdılar.

Umursamadılar.

İnsanlarımız

Eğilmiş,

Bükülmüş,

Ezilmiş,

Büzülmüş

Küçülerek,

Kullaşarak

Önünde

Putların,

Yaratılanın.

Çoğu

Ortaklayışta

Başkasıyla

Allahtan.

Acıtsa da

Cehennemlikler.

iDEALiM

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

iDEALiM

Olmakta

Her şey

Yolunda,

Harika.

Hatasız,

Kusursuz,

Eksiksiz,

Fazlasız.

İdealim,

İstediğim

Başkanlık,

Yönetenlik

Kentlere,

Ülkelere,

Dünyalara,

Evrenlere…

Sonrasına,

Ardına

Dünyanın

İşler,

Yapışlar

Güzelinden,

Onaylanan

Allahça.

İdealim,

İstediğim

Başkanlık,

Yönetenlik

Kentlere,

Ülkelere,

Dünyalara,

Evrenlere…

BÖLÜCÜLER

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

BÖLÜCÜLER

Anlatabilirim

Falsolarını

Ellişer,

Yüzer.

İnanamam,

Güvenemem

Hiçbirine.

Sahteler,

İkiyüzlüler.

Bölücüler.

Yadsımışlar.

Yalancılar.

Sapmışlar.

Rahatçılar.

Bozguncular.

Suçlular.

İkiyüzlüler.

Analarını,

Karılarını,

Bacılarını,

Kızlarını

Gebelendiriyim…

İkiyüzlülüklerine

Kızarım.

Bölücüler.

Yadsımışlar.

Yalancılar.

Sapmışlar.

Rahatçılar.

Bozguncular.

Suçlular.

İkiyüzlüler.

YÖNETEN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

YÖNETEN

Sivaslılar:

Başkanlık,

Yönetenlik,

Egemenlik

Karalara,

Denizlere,

İnsanlara,

Hayvanlara,

Görünene,

Gizliye,

Canlıya,

Cansıza.

Sürsün,

Yaşasın

Dilemesiyle

Allahın.

Olayım,

Oldurayım

Baş,

Başkan,

Yöneten,

Yönlendiren.

Kentlere,

Ülkelere,

Dünyalara,

Yıldızlara,

Sistemlere,

Evrenlere…

Sürsün,

Yaşasın

Dilemesiyle

Allahın.

KARA PARTi TEK PARTi Biricik PARTi SENiN PARTi BENiM PARTi KÖTÜ PARTi

kBirazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

KARA PARTi

Sıfırlaşmak,

Sıfırlaştırmak,

Özleşmek,

Özleştirmek…

Vuran,

Çarpan,

Yıkan,

Gerçekçi…

Silinmesi

Çürümüşlüğün,

Eskimişliğin…

Özgülenmesi

Tekilliğin,

Allahın.

Kara parti,

Kara partililer,

Yönetken,

Yönlendiren.

Dönemlerce

Başında,

Önünde

Halkın,

Ülkenin.

Sürsün

İşler,

Yapışlar

En güzelinden.

Yıkılması,

Mahvolması

Yalanların,

Yanlışların,

Çürüklerin,

Çürümüşlerin.

Yenilenmesi,

Yapılanması

Sistemin,

Düzenin.

Yönetimi,

Egemenliği

İnancın,

İnananların.

www.karaparti.org.tr

KÜÇÜK PARTi…

BÜYÜK PARTi… DAHA BÜYÜK PARTi… EN BÜYÜK PARTi…

KAP!

KARA PARTi TEK PARTi BiRiCiK PARTi SENiN PARTi BENiM PARTi KÖTÜ PARTi ÇOK PARTi PEK PARTi BOK PARTi YOK PARTi ÇiRKiN PARTi AZ PARTi ÖNDER PARTi MANYAK PARTi GERiZEKALI PARTİ SALAK PARTi APTAL PARTi AHMAK PARTi MAL PARTi KOMiK PARTi SOYTARI PARTi ANGUT PARTi ACAYiP PARTi TUHAF PARTi GARiP PARTi DEĞiŞiK PARTi KAFAYI YEMiŞ PARTi KAFASIZ PARTi ANORMAL PARTi NORMAL PARTi HARBi PARTi ÖTEKi PARTi HASTA PARTi ENTERESAN PARTi iLGiNÇ PARTi SIYRIK PARTi KAÇIK PARTi MORON PARTi KATiL PARTi HIRSIZ PARTi KALLEŞ PARTi ÇÖP PARTi MECZUP PARTi SAKAT PARTi ÖZÜRLÜ PARTi SAĞLAM PARTi AYRIK PARTi KOPUK PARTi UCUBE PARTi ÇATLAK PARTi PATLAK PARTi OYNAK PARTi TIRLIK PARTi FITTIRIK PARTi YARATIK PARTi DELi PARTi ZAVALLI PARTi EZiK PARTi TOP PARTi iBNE PARTi HOMO PARTi CİNSİ BOZUK PARTi TİPSİZ PARTi SAÇMA SAPAN PARTi ABUK SUBUK PARTi SAÇMALAMA PARTi DALGACI PARTi ALAYCI PARTi GÜLÜNÇ PARTi KİN PARTi NEFRET PARTi HASSİKTİR PARTi PİSLİK PARTi İTOĞLUİT PARTİ YALNIZ PARTi SIRADAN PARTi ALELADE PARTi BAĞRI YIRTILMAMIŞ PARTi SESSİZ PARTi HAHAHA PARTi HOHOHO PARTi HİHİHİ PARTi AJDAR PARTi ABSÜRT PARTi SAF PARTi SAFTORiK PARTi ARABESK PARTi RAHATSIZ PARTi MATRAK PARTi ALLAHIN DELiSi PARTi AŞAĞILIK PARTi DELi SOYKA PARTi OTiSTiK PARTi SPASTiK PARTi PALYAÇO PARTi ZINDIK PARTi PISIRIK PARTi KORKAK PARTi ASOSYAL PARTi ANTiSOSYAL PARTi iÇEKAPANIK PARTi KAÇINIK PARTi ÇEKİNGEN PARTi UTANGAÇ PARTi AĞLAK PARTi AŞIK PARTi İÇEDÖNÜK PARTi OROSPU PARTi OROSPUÇOCUĞU PARTi PEZEVENK PARTi FAHiŞE PARTi YABANCI PARTi ECNEBi PARTi KIRIK PARTi TAHTASI EKSiK PARTi SUSKUN PARTi KONUŞMAZ PARTi YAPAN PARTi ÜRETEN PARTi YARATGAN PARTi SAPIK PARTi EMBESiL PARTi BEYiNSiZ PARTi PSiKOLOJiK PARTi HUZURSUZ PARTi BEZGiN PARTi BEZMiŞ PARTİ BOKTAN PARTi SOKUK PARTi SiKiK PARTi ALÇAK PARTi MEMUR PARTi AMiR PARTi MÜDÜR PARTi BAŞ PARTi BAŞKAN PARTi REiS PARTi SABIR PARTi SABREDEN PARTi SABIRLI PARTi DiREN PARTi DiRENGEN PARTi LAĞIM PARTi BERBAT PARTi SATANiST PARTi TAMSATANiST PARTi ŞEYTANi PARTi MANKAFA PARTi YIKIK PARTi KURT PARTi KART PARTi ÖLÜM PARTi ÖLÜK PARTi SiKTiRGiT PARTi GAVAT PARTi ÜRKEK PARTi TIRSIK PARTi SENiNAMINAKORUM PARTi SiKERiM PARTi GARiBAN PARTi KÜFÜR PARTi