iNANÇSIZLAR

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

iNANÇSIZLAR

Yadsımışlar

Tanrıyı,

Kitapları,

Elçileri,

Günü,

Saati,

Dirilmeyi.

Üretmişler,

Çoğaltmışlar,

Ortaklamışlar

Putlar,

İsimler

Yanında

Allahın.

Gömülsün

Dibine

Cehennemin

Pislikler,

Dışkılar,

İnançsızlar.

Yansınlar,

Yakılsınlar

Yandaşlarıyla,

Arkadaşlarıyla,

Taşlarla,

Yakıtlarla.

Ortaklamışlar

Tanrıyı.

Yadsımışlar

Gerçeği.

Saptılar.

Saptırdılar.

Sağırlar,

Dilsizler,

Körler.

Gömülsün

Dibine

Cehennemin

Pislikler,

Dışkılar,

İnançsızlar.

Yansınlar,

Yakılsınlar

Yandaşlarıyla,

Arkadaşlarıyla,

Taşlarla,

Yakıtlarla.

ŞİRK??? ALLAH’IN ORTAKLANIŞI, YAZIKLARDAN BÜYÜĞÜ

Şirk, en büyük yazıklardan(günah) ve suçlardandır. Allah’ın ortaklanışıdır. Dinimiz İslam’ın(Barış) tam tersi olup “Allah, tektir” ilkesiyle aykırılaşır. Allah’ın biricik yaratan olması ve ahiret inancıyla çelişir. Kuran’da(Okunan) “zulüm” kelimesiyle nitelenir ve “zulüm” sözcüğü köken olarak “kararma, karanlık” anlamlarına gelir. Yani şirk, insanların ruh ve bedenlerine yaptıkları bir karartmadır:

ŞİRK

Büyüğüdür

Yazıkların

Ortaklanışı

Allahın.

PARTiLiLER

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

PARTiLiLER

Oyladım

Ak partiye.

Gördüm

Ak partilileri:

Korumacılar,

Milliyetçiler,

Gelenekçiler,

Görenekçiler.

Kara parti,

Kara partililer,

Yönetken,

Yönlendiren.

Dönemlerce

Başında,

Önünde

Halkın,

Ülkenin.

Sürsün

İşler,

Yapışlar

En güzelinden.

Karşıyım

Her türlüsüne,

Her biçimine

Milliyetçiliğin,

Korumacılığın.

Kara parti,

Kara partililer,

Yönetken,

Yönlendiren.

Dönemlerce

Başında,

Önünde

Halkın,

Ülkenin.

iNSANLARIMIZ

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

iNSANLARIMIZ

Anladım

Halkı,

İnsanlarımızı:

“Toklaşıyım,

İşleniyim,

Evleniyim,

Çocuklanıyım…”

Böyleler.

Yok

Düşleyen

Yarınları,

Uzakları,

Sonrasını

Dünyanın.

İnsanlarımız

Eğilmiş,

Bükülmüş,

Ezilmiş,

Büzülmüş

Küçülerek,

Kullaşarak

Önünde

Putların,

Yaratılanın.

Çoğu

Ortaklayışta

Başkasıyla

Allahtan.

Acıtsa da

Cehennemlikler.

Kızdım…

Kardeşlerime,

Aileme,

Sınıftakilere,

Okuldakilere,

Hocalarıma,

Tanıdıklarıma…

Tepkisizdiler.

Duyarsızdılar.

Umursamadılar.

İnsanlarımız

Eğilmiş,

Bükülmüş,

Ezilmiş,

Büzülmüş

Küçülerek,

Kullaşarak

Önünde

Putların,

Yaratılanın.

Çoğu

Ortaklayışta

Başkasıyla

Allahtan.

Acıtsa da

Cehennemlikler.

iDEALiM

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

iDEALiM

Olmakta

Her şey

Yolunda,

Harika.

Hatasız,

Kusursuz,

Eksiksiz,

Fazlasız.

İdealim,

İstediğim

Başkanlık,

Yönetenlik

Kentlere,

Ülkelere,

Dünyalara,

Evrenlere…

Sonrasına,

Ardına

Dünyanın

İşler,

Yapışlar

Güzelinden,

Onaylanan

Allahça.

İdealim,

İstediğim

Başkanlık,

Yönetenlik

Kentlere,

Ülkelere,

Dünyalara,

Evrenlere…

BÖLÜCÜLER

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

BÖLÜCÜLER

Anlatabilirim

Falsolarını

Ellişer,

Yüzer.

İnanamam,

Güvenemem

Hiçbirine.

Sahteler,

İkiyüzlüler.

Bölücüler.

Yadsımışlar.

Yalancılar.

Sapmışlar.

Rahatçılar.

Bozguncular.

Suçlular.

İkiyüzlüler.

Analarını,

Karılarını,

Bacılarını,

Kızlarını

Gebelendiriyim…

İkiyüzlülüklerine

Kızarım.

Bölücüler.

Yadsımışlar.

Yalancılar.

Sapmışlar.

Rahatçılar.

Bozguncular.

Suçlular.

İkiyüzlüler.

YÖNETEN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

YÖNETEN

Sivaslılar:

Başkanlık,

Yönetenlik,

Egemenlik

Karalara,

Denizlere,

İnsanlara,

Hayvanlara,

Görünene,

Gizliye,

Canlıya,

Cansıza.

Sürsün,

Yaşasın

Dilemesiyle

Allahın.

Olayım,

Oldurayım

Baş,

Başkan,

Yöneten,

Yönlendiren.

Kentlere,

Ülkelere,

Dünyalara,

Yıldızlara,

Sistemlere,

Evrenlere…

Sürsün,

Yaşasın

Dilemesiyle

Allahın.

KARA PARTi TEK PARTi BiRiCiK PARTi SENiN PARTi BENiM PARTi KÖTÜ PARTi ÇOK PARTi PEK PARTi BOK PARTi YOK PARTi ÇiRKiN PARTi AZ PARTi ÖNDER PARTi

kBirazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

KARA PARTi

Sıfırlaşmak,

Sıfırlaştırmak,

Özleşmek,

Özleştirmek…

Vuran,

Çarpan,

Yıkan,

Gerçekçi…

Silinmesi

Çürümüşlüğün,

Eskimişliğin…

Özgülenmesi

Tekilliğin,

Allahın.

Kara parti,

Kara partililer,

Yönetken,

Yönlendiren.

Dönemlerce

Başında,

Önünde

Halkın,

Ülkenin.

Sürsün

İşler,

Yapışlar

En güzelinden.

Yıkılması,

Mahvolması

Yalanların,

Yanlışların,

Çürüklerin,

Çürümüşlerin.

Yenilenmesi,

Yapılanması

Sistemin,

Düzenin.

Yönetimi,

Egemenliği

İnancın,

İnananların.

www.karaparti.org

KÜÇÜK PARTi…

BÜYÜK PARTi… DAHA BÜYÜK PARTi… EN BÜYÜK PARTi…