19 GÖSTERGESİ

1Müddesir(Gizlenen) suresi 30. ayetteki (74:30) ifade Allah’ın 19 göstergesini(bkz: 19 mucizesi) özetlemekte ve vurgulamaktadır: “Üzerindedir on dokuz.” Bu önemli buluş 1974 yılında müslüman bir bilimadamı tarafından bulunmuş ve tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırmıştır. Kısaca Kuran’ın(Okunan) ispatlarıyla 19 sayısı üzerine Allah tarafından sistemlendiğini savlamakta ve bundan yola çıkarak kitabın üstün bir güç yani Allah tarafından yazıldığını, gönderildiğini ve korunduğunu anlatmaktadır.

Bismillah19 göstergesinin en önemli ispatını besmele yani “Bismillahirrahmanirrahim” üzerinde görmekteyiz. Bu ifade Kuran’ın(Okunan) biri hariç(Tevbe) her suresinin başında yer almaktadır. Dinimiz İslam’ın belki de en önemli tümcesidir ve bütün dünyada tüm müslümanların ortak sloganıdır. Arapçadır. Dört kelimeden oluşur. Türkçesi, “Bağışlayan, esirgeyen Allah’ın ismiyle.” dir. Besmele ve diğer sayısal özelliklerin 19 sayısıyla ilişkisinin bazılarını şöyle listeleyebiliriz:

  • Besmele 19 Arapça harften oluşur.
  • Besmele tüm Kuran’da 114 (19×6) defa yinelenir.
  • Kuran 114 (19×6) sureden oluşur.
  • Kuran’da, numarasız besmeleler dahil 6346(19×334) ayet vardır. bu sayının rakamları 6+3+4+6= 19 ‘dur.
  • Besmele’deki her kelimenin Kuran boyunca yineleme sayıları hep 19’un katlarıdır:
  • İsim 19 kere 19 x 1
  • Allah 2698 kere 19 x 142
  • Rahman 57 kere 19 x 3
  • Rahim 114 kere 19 x 6

1Bunlar Kuran’ın(Okunan) Allah’ın sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. İnananların inancını güçlendirir. Yadsıyanlar için bir sınavdır. Kendilerine kitap verilen hiristiyanlar, yahudiler ve inananların kuşkularını ortadan kaldırır. Böylece Allah dilediğini ya da dileyeni doğruya, gerçeğe ve kendi yoluna kılavuzlar.

19Allah bilendir, bilir, bildirir. Kitabın gerçek olduğunu, öldükten sonra diriltileceğimizi ayetleriyle, kanıtlarıyla gösterir, duyurur, ispatlar.

Tanık oldum ki Allah’tan başka tanrı yok.

(Tanıklaştım ki Allah’tan başka tanrı yok.)