BURUŞTURURLAR

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

BURUŞTURURLAR

Konuşurlar,

Söylenirler

Kıskanarak,

İğneleyerek

Şeytanlıkla,

Şeytanca,

Açıktan,

Belirgin.

Buruştururlar

Ağızlarını,

Burunlarını,

Yüzlerini,

Gözlerini.

Dilleri,

Sözleri

İğrençtir.

Kalpleriyse

Taştandır,

Katıdır,

Paslanmıştır.

Düşünceleriyse

Gizledikleri

Pistir,

Tiksinçtir.

Buruştururlar

Ağızlarını,

Burunlarını,

Yüzlerini,

Gözlerini.

Dilleri,

Sözleri

İğrençtir.