CEHENNEMCE

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

CEHENNEMCE

Anılanlar

Yanında

Allahın

Puttur,

Ortaklamadır

Tanrıya.

Pisçe,

Kötüce,

Cehennemce!

Etmezler

Beş kuruş,

Beş para.

Topla

Hepsini,

Dışkıları.

Biriktir

Çukurlukta

Yangınla,

Kıvılcımlarla

Sonsuzca.

Anılanlar

Yanında

Allahın

Puttur,

Ortaklamadır

Tanrıya.

Pisçe,

Kötüce,

Cehennemce!

Yanasınız,

Yakılasınız

Hepiniz

Dışındasız

Cehennemde

Defalarca

Ölmezce,

Yaşamazca.

Kurtarılır,

Çıkarılır

İnananlar

Allahça.