ALLAH’IN GÖSTERGELERİ

allahAllah, tekilliğini anlatmak ve ölüm sonrası yaşam için bilgilendirmek maksadıyla, yaşamış ve yaşayan tüm toplumlara mesajını duyuran pek çok elçiler, kitaplar(Kuran(Okunan),  İncil(Müjde), Tevrat(Yasa), Zebur(Yazılan)… vb.), sayfalar göndermiştir. Allah, gerçeği yarattıklarına en güzel biçimde açıklamıştır, bildirmiştir, bildirmektedir. Öldükten sonra dirilmeye, Allah’ın göstergelerine inananlar için yaptıkları güzel işlere karşılık altlarından ırmaklar akan bahçeler, güzel bağışlar vadedilmiştir. Gerçeği reddedenler ve Allah’ı ortaklayanlar için ahirette yakan ve rezil eden yangın cezası(cehennem) vardır. Bu yüzden Allah’ın ayetlerinin, kanıtlarının, ispatlarının farkında olmalıyız. Duyularımızı açık tutmalıyız. Önyargısız bir biçimde bu ilahi çağrıya kulak verelim. Allah’ın göstergelerini içeren bağlantılardan birkaçını paylaşmak istiyorum. Okuyalım, bakalım, görelim, inceleyelim, değerlendirelim…

OKUNAN Öztürkçe Kuran

19 GÖSTERGESİ

KiTAP(Tekilceler)

www.quranix.org

www.mucizeler.com

www.yenimucizeler.com

www.kuranmucizeler.com

www.christiananswers.net/turkish/bible-tr/

gunSonuç olarak Allah canımızı almadan önce gerçeğe teslim olalım ve inanalım. Kuşkusuz ahiret gerçektir. Diriltileceğimiz, yargılanacağımız dinin günü zorludur. Cehennem çetindir, yakar, korkunçtur. Allah’ın ahiretteki cennetleri en hayırlısıdır, sonsuzdur.

Sonsuz yaşamı kazanmak için…