GÖKÇE(iNDiREN)

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

GÖKÇE(iNDiREN)

Kitap

Hem olağanüstü

Hem olağan.

Özgün,

Farklı,

Ayrıcalıklı

Yazımı,

Anlatımı,

Sistemi.

İndirdiklerinden

Allahın.

İndiren,

Duyuran,

Okutan

Bilgiyi,

Kitabı

Kullarına

Gökçe

Elçileriyle

Sadece

Allahtır.

Yazıktır ki,

Acıdır ki

Çoğu

Habersiz,

Bilgisiz.

Yaşamaktalar,

Yaşadılar

Aymazlıkta,

Sapmışlıkta.

İndiren,

Duyuran,

Okutan

Bilgiyi,

Kitabı

Kullarına

Gökçe

Elçileriyle

Sadece

Allahtır.