KALK!

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

KALK!

Anımsatın

Gününü

Kalkımın

Mezarlıktan.

Döneceğiz

Tanrıya,

Alacağız

Karşılığı.

Çalışalım

Ödüllere.

Sakınalım

Yazıklardan.

Kalk!

Kalk!

Kalk!

Kalk!

Faydasızdır

Çocuklar,

Akrabalar,

Arkadaşlar.

Onaylanmaz

Ödenenler

Kurtulmak için

Cezadan.

Yargılanırız

Dışındasız

Tekilce

Allahça.

Kalk!

Kalk!

Kalk!

Kalk!