DAMGALANMIŞLAR

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

DAMGALANMIŞLAR

Kulaklıdırlar.

İşitmezler.

Gözlüdürler.

Görmezler.

Kalplidirler.

Duymazlar.

Damgalanmışlardır

Cehennemlikler.

Çoğu

Bilmez.

Çoğu

Düşünmez.

Çoğu

Anlamaz.

Damgalılar.

Damgalanmışlar.

Yoktur

İnanan

Yüzde bir.

Yadsımıştır

Çoğu

Gerçeği.

Yangındır

Sonları.

Acıdır.

Acınasıdır.

Çoğu

Bilmez.

Çoğu

Düşünmez.

Çoğu

Anlamaz.

Damgalılar.

Damgalanmışlar.