BİLEN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

BİLEN

Bilen

Geçmişi,

Geleceği,

Görüneni,

Gizliyi,

Ölüleri,

Dirileri,

Doğruyu,

Yanlışı

Kesinlikle,

Ayrıntılı,

Tamamen

Bilir,

Bildirir,

Yazar,

Yazdırır.

Maksadım

Anlatmaktır

Kendimi,

Gerçeğimi.

Bildiklerine

Konuşurlar.

Bilmediklerine de.

Bilgisizler!

İnsan,

Bilen,

Bilgili,

Karakterli

Azıcık,

Azınlık.

Bilir,

Bildirir,

Yazar,

Yazdırır.