DÖRT ÇiFT

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

DÖRT ÇiFT

Koyunlar,

Keçiler,

İnekler,

Develer

Uygundur.

Yiyin

Etlerini,

İçin

Sütlerini.

Dört çift

Dişili,

Erkekli,

İkili.

Koyunlar,

Keçiler,

İnekler,

Develer

Uygundur.

Kitaptan

Yasaklı

Yenmesi

Şunların:

Leşler,

Kan,

Etleri

Domuzların.