TOPLANIŞ

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

TOPLANIŞ

Yayılmış,

Toplaşmış,

Birleşmiş

Yadsıyanlar,

Yalanlayanlar

Tanrıyı,

Dirilmeyi,

Günü,

Saati.

Olsun

Utkusu

İnananların,

Allahın.

Toplanış

Görkemli,

Korkutan,

Koskocaman.

Eksiksizdir,

Fazlasıyladır

Ödülleri

Sabredenlerin

Dünyada,

Ötekinde.

Olsun

Utkusu

İnananların,

Allahın.

Toplanış

Görkemli,

Korkutan,

Koskocaman.