DOKUZ GÖSTERGE

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

DOKUZ GÖSTERGE

Işıldaması

Elin,

Yılanlaşması

Bastonun,

Yutulması

Yanılsamanın,

Aşırısı

Yağışların

Verenden

Elçilerine

Göstergelerinden

Allahın.

Yayılması

Çekirgelerin,

Güvelerin,

Kurbağaların,

Kanlaşması

Irmağın,

Yarılması

Denizin…

Verenden

Elçilerine

Göstergelerinden

Allahın.