YEDiREN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

YEDiREN

Doyuralım,

Yedirelim

Açları.

Giydirelim

Yoksulları.

İlkemizdir

Sevindirmek,

Mutlandırmak

Yoksunları.

Hepsi

Kazanmak için

Sevgisini,

Sevecenliğini

Allahın.

Yediren,

İçiren,

Besleyen;

Ancak

Beslenmeyen

Allahtır.

Korusun

Bizi

Ateşinden

Cehennemin.

Soksun,

Alsın

Bağışlarıyla

Bahçelerine

Sonsuzca

Sonrasında

Dünyanın.

Hepsi

Kazanmak için

Sevgisini,

Sevecenliğini

Allahın.

Yediren,

İçiren,

Besleyen;

Ancak

Beslenmeyen

Allahtır.