SONRASIZ

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

SONRASIZ

Doğarlar.

Büyürler.

Çalışırlar.

Kazanırlar.

Kaybederler.

Yaşlanırlar.

Ölürler.

Diriltilirler.

Toplanırlar.

Sorgulanırlar.

Yargılanırlar.

Sunulur

Kayıtlar.

Yangınlanırlar

Süresiz,

Sonrasız.

Vurulur,

Dövülür

Yüzlerine,

Sırtlarına

Sertçe

Ateşle,

Yangınla,

Kıvılcımlarla

Cehennemde.

Toplanırlar.

Sorgulanırlar.

Yargılanırlar.

Sunulur

Kayıtlar.

Yangınlanırlar

Süresiz,

Sonrasız.