SAYAN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

SAYAN

Sayan,

Sayılan

Sayılarla,

Sayısalca

İyisiyle,

Kötüsüyle,

Artısıyla,

Eksisiyle,

Çoğuyla,

Azıyla

Noktalı,

Virgüllü

Tamdır,

Kesindir,

Yazar,

Kaydeder.

Sayarlar.

On lirayı,

Bir kuruşu.

Küçücükler,

Minicikler,

Daracıklar.

Sıfırdandır

Oluşum.

Sıfıradır

Çoğaltım.

Tamdır,

Kesindir,

Yazar,

Kaydeder.