KORUNMUŞTUR

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

KORUNMUŞTUR

Olamaz

Sözü

İnsanın.

Aşmakta

Hesaplarını

Olasılıkların.

Kitap,

Allahtan.

Ederim

Tavsiye:

Gidin!

Bakın!

Değerlendirin!

Tanığım

Allahtanlığına,

Doğruluğuna

Kitabın

İspatlarıyla.

Korunmuştur

Kitap

Allahça.

Tanığım

Kesinlikle,

Bilimselce:

Kitap,

Allahtan.

Sonrasında

Ölümün

Dirilme,

Yargılanma,

Karşılıklanma

Doğrudur,

Gerçektir.

Tanığım

Allahtanlığına,

Doğruluğuna

Kitabın

İspatlarıyla.

Korunmuştur

Kitap

Allahça.