EDEN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

EDEN

Eden,

Eyleyen

Eksiksizce,

Unutmadan

Düşünür,

Planlar,

Uygular,

Gerçekleştirir.

Öldüren,

Dirilten

Kimdir?

Eden

Tamamen

Allahtır.

Doğdum.

Ölürüm.

Diriltilirim.

Sorgulanırım.

Yargılanırım.

Karşılıklanırım.

Güzelce

Ya da

Kötüce.

Allahça!

Eden

Tamamen

Allahtır.