TANIKLAR

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

TANIKLAR

Tanıklardır

Kulaklar,

Gözler,

Deriler

Gününde

Diriltmenin,

Toplamanın,

Yargılamanın.

Olduk,

Oldum

Tanık:

Yok

Başkası

Yaratan

Allahtan.

Anlatırlar

Her şeyi

Ayrıntılı,

Bilinçli.

Gizlenemez

Gerçekler.

Bilinir

Allahça.

Olduk,

Oldum

Tanık:

Yok

Başkası

Yaratan

Allahtan.