BiLiNSİN

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

BiLiNSİN

Programlanmış

İşler,

Oluşlar,

Eylemler,

Kişiler,

Zamanlar,

Boyutlar

Allahça.

Reddetseniz de

Hepiniz

Gerçeği

Yeten,

Övülen

Allahtır.

Bilinsin

Herkesçe.

Unutulmasın

Çağlarca.

Yazıktır

Ortaklanması

Yaratanın,

Yadsınması

Günün,

Saatin,

Dirilmenin.

Cezalanır

Dünyada,

Öbüründe

Eksiksizce

Allahça.

Bilinsin

Herkesçe.

Unutulmasın

Çağlarca.