NAMAZIN BEDENSEL VE BEYİNSEL YARARLARI

Namaz, dinimiz İslam’ın zorunluluklarından biri olup Kuran’da(Okunan) ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Allah’ı anmanın, anımsamanın ve ona tapınmanın birincil yöntemidir. Günün belli saatlerinde programlı olarak Allah’ın anılması üzerine temellenmiştir. Kuran’da(Okunan) “salat” ismiyle geçen, içeriği Allah’a yakarış olan namazın gün içerisindeki zamanları; sabah, akşam ve orta olarak bildirilir. Namazın öncesinde Allah; el, yüz ve bedenin güzelce temizlenmesini, kirden arınmasını (abdest) buyurur. Giysilerin de temiz ve uygun olması, koşullarındandır. Namaz, sadece Allah’ı anmak, ahiret ve dirilme gerçeğini anımsamak, Allah’ın göstergelerini düşünmek ve öğütlenmek üzerine kurulmuştur. Dış dünyayla iletişim ve bağlantı minimumdur. Namaz Allah’a yakınlaşmadır. İslam’da namaz, bedensel hareketler bakımından 3 ana öğeden oluşur:

 • Kıyam (Ayakta durma)
 • Rüku (Eğilme)
 • Secde (Yere kapanma)

Bu tapınma(ibadet) yapılırken nerede olunursa olunsun Allah’ın evi Kabe’ye yönelmek zorunludur.Allah’a yakarışlar, yalvarışlar, istekler orta ses düzeyinde yapılmalıdır. Yakarışlarda Fatiha suresinde anlatıldığı gibi bireysel bencillikten çok çoğulculuk ve bizcilik benimsenmelidir. Dileklerimiz annemizi, babamızı ve inananları kapsamalıdır. En son olarak namazın bilimsel verilerle kaynaşarak belirlenmiş beynimize ve bedenimize yaptığı katkılarını ve diğer yararlarını listelemek isterim:

 1. Namaz hareketlerinin yavaşlığından kalp yorulmaz, dinlenir. Kuran’da da belirtildiği gibi yürekler Allah’ı anmakla dinginleşir.
 2. Özellikle yere kapanma(secde) hareketiyle beyne kan ulaşımı fazlalaşır, beyin hücreleri beslenir. Beynin düşünme, hatırlama, yorumlama kapasitesi artar. Bunama vb. gibi olası beyinsel hastalıklar önlenir.
 3. Sürekli eğilip kalkma hareketiyle gözlerdeki kan dolaşımı artar. Göz tansiyonu, katarakt vb. gibi göz hastalıkları önlenir.
 4. Eğilme ve yere kapanma hareketleriyle bedenin sindirim ve boşaltım sistemleri iyileşir. Midedeki besinlerin karışması çoğalır. Safranın akışı hızlanır. Pankreastaki sindirim enzimlerinin boşalması kolaylaşır. Kabızlık önlenir. Böbreklerin, idrar yollarının ve mesanenin çalışması daha da etkinleşir ve böbreklerdeki taşlaşmalar önlenir.
 5. Hareketlerin spor benzeri ritmselliğinden dolayı iskelet ve kas sistemlerindeki çalışmazlıklar, aksaklıklar, tıkanmalar önlenir. Kireçlenme, kasılma vb. gibi rahatsızlıklar için iyileştirmedir.
 6. Namaz, bedensel ve ruhsal olarak hem dışsal hem içsel temizlenmedir, arınmadır. İnsanı kirden, pislikten, kötümser fikirlerden uzaklaştırır, beyinsel ve bedensel olarak dinlendirir.
 7. Bedenimiz için en uygun ve nitelikli soluma biçimi olan diyaframdan solumayı canlandırır, çoğaltır.
 8. Uykuyu düzenler, uykusuzluğu önler.
 9. Yere kapanma(secde) hareketiyle bedenin topraklaması gerçekleşir. Elektriklenmeler boşaltılır.

yaklasNamazla dinçleşiriz. Namaz, dünyamız ve ahiretimiz için sağlık ve esenlik kaynağıdır. Allah, bizim namazımıza gereksinmez. Hatta İhlas suresinde anlatıldığı gibi Allah, hiçbir şeye gereksinmez. Namaz(salat), bedenimiz için gereksinimdir, zorunluluktur. Allah’ın hoşnutluğunu, sevecenliğini ve ahiretteki sonsuz yaşamı kazanmak için yapılır ve yapılmalıdır…