REHBERiMiZ

Birazdan yazacaklarım, paylaşacaklarım şiir olamadığından ve şiire benzemediğinden dolayı ortaya çıkardığım bu yeni anlatım biçimini “tekilce” olarak isimlendirdim ve isimlendiriyorum… Tekilce, tek satıra tek kelimenin düştüğü uyaklı, devrik, serbest konulu metinlerdir. “Tek satıra tek kelime” fikri dinimiz İslam’daki “Allah, tektir.” ilkesinden gelmektedir. Yazdığım yüzlerce tekilce vardır. Zaman zaman ve birer birer aktarmayı yeğlerim. İşte bir tanesi:

REHBERiMiZ

Babalarına

Uymaktalar,

Uydular

Öykünerek.

Bizse

Uyduk

Kitabına

Allahın.

Sahibimiz,

Rehberimiz

Allahtır.

Allahım!

İşitensin

Yakarışları,

Yaratılanı.

Çıkartansın

Karanlıklardan

Aydınlıklara.

Bağışlayansın,

Kılavuzlayansın

Yoluna

Doğrulukla

Dilediğini.

Babalarına

Uymaktalar,

Uydular

Öykünerek.

Bizse

Uyduk

Kitabına

Allahın.

Sahibimiz,

Rehberimiz

Allahtır.

Sensin

Vekilim,

Sevenim,

Biriciğim

Gününde

Dinin.

Alasın,

Tutasın

Beni

İyilerle.

Teslim oldum

Tanrıya.

Dilerim

Bağışlanmayı

Sonsuzluğunda

Allahın.